piątek, 22 września 2017

Ubezpieczenie NNW 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrekcją wybrała ofertę dla szkół pt. „Bezpieczne dziecko” (https://gestumbroker.pl/bezpieczne-dziecko/).

Obecne ubezpieczenie obowiązuje jeszcze do 29.9., a nowe wchodzi od 30.9. Do tamtej pory podamy kod dostępu, za pomocą którego na ww. stronie będzie można załatwić wszystkie formalności.

Wysokość składek, sumy ubezpieczenia i zakres (4 warianty do wyboru) sprawdzić można pod adresem https://gestumbroker.pl/bezpieczne-dziecko/assets/docs/zakres_ubezpieczenia.pdf
Ważne: za drugie i każde kolejne dziecko rodzic płaci tylko po 50% składki rocznej.

Co ważne, dzięki tej formie ubezpieczenia nie jest wymagany podpis rodziców na liście ubezpieczonych, co znacznie upraszcza wszelkie formalności.

Wpłaty odbywają się bezpośrednio na konto brokera / ubezpieczyciela – prosimy nie wpłacać składek ubezpieczeniowych na konto Rady Rodziców.

wtorek, 19 września 2017

Podsumowanie zebrania Rady Rodziców 14.9.2017

Na zebraniu obecnych było 13 z obecnie 17 członków rady (trzy klasy nie wybrały przedstawiciela) oraz pięcioro rodziców.

W pierwszej kolejności przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Szkoły, w których zwyciężyła Anna Pakuła.

Następnie jednogłośnie wybrano prezydium Rady Rodziców w następującym składzie:
Aneta Rosowska – przewodnicząca
Anna Pakuła – skarbnik
Małgorzata Kurowska – sekretarz

Po zakończeniu wyborów omawialiśmy następujące kwestie:
 • Świetlica dla klas 4-6 – pod koniec ubiegłego roku szkolnego uzgodniliśmy z Dyrekcją, że taka świetlica powstanie, dlatego jej brak bardzo nas zaskoczył. Uzgodniliśmy, że ponownie zbadamy zapotrzebowanie na taką świetlicę i wyjaśnimy tę kwestię z Dyrekcją.
 • Fontanna wody pitnej (poidełko). Planowany zakup poidełka opóźnia się w oczekiwaniu na wyniki badania wody w Sanepidzie.
 • Wprowadzenie języka hiszpańskiego jako drugiego języka obcego i / lub wprowadzenie drugiego języka już od 4. klasy jak w wielu okolicznych szkołach. Zbadamy zapotrzebowanie na oba te rozwiązania.
 • Naklejki podłogowe – mogą zostać zakupione dopiero po zakończeniu sprawy z poidełkiem.
 • Ubezpieczenie – jesteśmy na etapie zbierania ofert i wkrótce udostępnimy informacje.
 • Czy jest możliwość wprowadzenia zajęć z filozofii także dla klas 7?
 • Możliwość załatwienia spraw w sekretariacie przez uczniów (klucze do szafek, wyrobienie lub przedłużenie legitymacji itp.). Pani sekretarka jest bardzo zajęta i uczniowie są nierzadko odsyłani z kwitkiem.
 • Wiata rowerowa: ile miejsc przybyło, czy będą maty pod stojaki zapobiegające roznoszeniu błota.
 • Górna półka w szafkach klas 6 jest umieszczona za wysoko, dzieci nie mogą do niej dosięgnąć. Czy jest możliwość obniżenia półek?
 • Również w szatni dla klas 1 wieszaki są umieszczone za wysoko.
 • Czy wszystkie ławki zostały naprawione? Czy ewentualne braki uwzględnione są w budżecie szkoły?
 • Monitoring szatni oraz szatni sportowych.
 • Indywidualny tok nauczania: rodzice nie są informowani o nieobecności nauczyciela, lekcje nie są odrabiane.
 • Komunikaty Rady do rodziców powinny być przesyłane również do wychowawców przez Librusa.
 • Czy w zeszłym roku było przeprowadzone badanie opinii o szkole i jaki jest jego wynik?
 • Karnety do stołówki: czy starsze dzieci nie mogłyby same nosić swoich karnetów, żeby uniknąć podwójnej kolejki?
 • Regulacja wysokości ławek: czy ławki są dostosowane do wzrostu uczniów? Kto się tym zajmuje?
 • Koordynacja zadawanych prac domowych między nauczycielami, żeby nie dochodziło do spiętrzenia pracy domowej w jednym dniu.
poniedziałek, 18 września 2017

Uchwała nr 1/17/18 w sprawie wyboru Prezydium

Uchwała nr 1/17/18
Rady Rodziców
Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej
z dnia 14.09.2017 r.

w sprawie wyboru Prezydium Rady Rodziców
Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 wraz z późn. zm.) Rada Rodziców uchwala, co następuje:

§1
Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców na posiedzeniu w dniu 07.09.2017 r. dokonano wyboru Prezydium Rady Rodziców w składzie:
1. Aneta Rosowska – Przewodnicząca
2. Anna Pakuła – Skarbnik
3. Małgorzata Kurowska – Sekretarz

§ 2
Do dyspozycji środkami finansowymi na rachunku bankowym Rady Rodziców upoważnia się
1. Anetę Rosowską – Przewodniczącą Rady Rodziców
2. Annę Pakułę – Skarbnik Rady Rodziców

§ 3
Wykonanie uchwały i przekazanie jej dyrekcji Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej powierza się Przewodniczącej Rady Rodziców.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodnicząca Rady Rodziców

Aneta Rosowska

piątek, 15 września 2017

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców
Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej
w roku szkolnym 2016/2017

W imieniu ustępującej Rady Rodziców przedstawiam sprawozdanie z działalności Rady w minionym roku szkolnym 2016/2017.

Na zebraniu w dniu 14.09.2016 r. dokonano wyboru Prezydium Rady Rodziców w składzie:
 1. Paulina Chylińska – Przewodnicząca
 2. Anna Pakuła – Skarbnik
 3. Joanna Wieczorek – Sekretarz.

Następnie w głosowaniu elektronicznym przeprowadzonym dnia 24.11.2016 r. dokonano następującej zmiany składu Prezydium Rady Rodziców:
 1. Małgorzata Kurowska – Przewodnicząca
 2. Anna Pakuła – Skarbnik
 3. Aleksandra Krzemianowska-Grątkowska – Sekretarz


W roku szkolnym 2016/2017 Rada Rodziców zrealizowała następujące zadania:

 • Zaopiniowanie szkolnego Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki Szkolnej 2016/2017.
 • Zaopiniowanie Planu Pracy Szkoły na rok 2016/2017.
 • Zaopiniowanie Budżetu Szkoły na rok 2016/2017.
 • Zaopiniowanie awansu zawodowego siedmiorga nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017.
 • Organizacja ubezpieczenia NNW dla uczniów i nauczycieli.
 • Wniosek do Dyrekcji o zakup szafek dla klas 4.
 • Wniosek do Dyrekcji o przeprowadzenie warsztatów wychowawczych w klasach 4.
 • Reprezentacja rodziców w czasie sesji i posiedzeń Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna.
 • Dofinansowanie wycieczek oraz zakup pomocy dydaktycznych i zabawek do świetlicy.
 • Interwencja w sprawie słabej jakości zajęć na zastępstwach.
 • Interwencja w sprawie organizacji pracy stołówki szkolnej oraz jakości posiłków, ustalenie zasad wydawania obiadów osobom spoza szkoły.
 • Wniosek do Dyrekcji o wydłużenie czasu pracy świetlicy szkolnej.
 • Współpraca z Dyrekcją w uchwaleniu jednolitych zbiorów zasad dla uczniów i nauczycieli opracowanych na podstawie zaleceń zawartych w „Arkuszu obserwacyjno-diagnostycznym po przeprowadzonych warsztatach diagnozujących”.
 • Organizacja kiermaszu świątecznego.
 • Organizacja balu karnawałowego dla klas 1-3.
 • Organizacja występu iluzjonisty oraz historycznego studia fotograficznego dla klas 4-6 i I-III.
 • Zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum dotyczącym planowanej reformy edukacji.
 • Zakup dwóch kanap na korytarze szkolne.
 • Zakup siatek do stołów ping-pongowych.
 • Interwencja w sprawie procedur profilaktyki wszawicy w szkole.
 • Wniosek o utworzenie świetlicy szkolnej dla klas 4-6.
 • Zakup naklejek edukacyjnych na schody: dla młodszych klas tabliczka mnożenia, dla starszych angielskie czasowniki nieregularne.
 • Organizacja zajęć na basenie dla klas 2-4.
 • Zlecenie badania wody w szkole w celu instalacji fontanny wody pitnej na korytarzu (zakup fontanny opóźnia się w oczekiwaniu na decyzję Dyrekcji i procedury Sanepidu).

Sprawozdanie finansowe dostępne jest tutaj.


Małgorzata Kurowska
Przewodnicząca Rady Rodziców

Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej

piątek, 8 września 2017

Informacje o zajęciach na basenie

Drodzy Rodzice,

zajęcia na basenie ruszają już w najbliższy poniedziałek i wtorek, czyli 11. i 12.9. Rekrutacja na wtorki jest już zamknięta (ewentualnie można wpisywać się na listę rezerwową), a rekrutacja na poniedziałki do obu grup nadal trwa.

Tutaj informacje dla poszczególnych grup:Prosimy o wnoszenie opłat zgodnie z podanymi kalkulacjami. Jeżeli uda nam się obniżyć koszty (np. dzięki uzyskaniu dofinansowania transportu), wtedy zwrócimy ewentualną nadpłatę.

Wasza
Rada Rodziców

Szkoła muzyczna

Od tego roku działa w naszej szkole Niepubliczna Szkoła Muzyczna I Stopnia dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Szkoła prowadzi nauczanie w dwóch cyklach
6 – letnim: dzieci rozpoczynają naukę w wieku 6-8 lat
4 – letnim: dzieci rozpoczynają naukę w wieku 9-16 lat

Szkoła prowadzi zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych oraz zajęcia ogólnomuzyczne. Realizuje ramowe plany nauczania zgodne z rozporządzeniem MKiDN. W planach ma powołanie chóru, zespołów instrumentalnych oraz zajęcia z improwizacji z elementami kompozycji.

Miłego muzykowania!

Zebranie Rady Rodziców

Drodzy Rodzice,

serdecznie zapraszamy Was na

zebranie Rady Rodziców
w czwartek 14.09. o godz. 18.30


(jednocześnie z wyborami uzupełniającymi do Rady Szkoły)

Na zebraniu spośród członków nowej Rady zostanie wybrane nowe prezydium Rady Rodziców. Omówimy także sprawy bieżące, między innymi proponowane wprowadzenie języka hiszpańskiego lub wprowadzenie drugiego języka obcego już od czwartej klasy.


Wasza Rada Rodziców